Et eget modningsrom med rødkittostene tilsiter og munster er nå tatt i bruk på det nye gårdmeieriet.  Det tar litt tid før en produksjon sitter.  Det betyr at det finnes knep som man lærer seg og feil som unngås.   Tilsiter og munster har vært på prøvestadiet siden november i fjor da Hans, som er pensjonert yster fra helt sør i Tyskland, lærte opp meg en ukes tid.  Hans er stadig tilgjengelig på telefon og bistår så godt han kan.

Nye oster

03.05.2010 - Nye oster